Darujte nám 2% zo svojich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii.
Obraciame sa na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zo zaplatenej dane a pomôcť tým škole a škôlke, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude použitá na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania.

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane alebo kópiu daňového priznania (typ A – strana č. 5, typ B – strana č. 12, právnické osoby – strana č. 12) odovzdajte škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Bez tohto vyhlásenia alebo daňového priznania nebude možné platbu identifikovať.

V roku 2018 sa na 2% z dane vyzbieralo pre Základnú školu s materskou školou, Radoľa 326  3 661,68 €, ktoré boli použité na nákup preliezky do areálu materskej školy (preliezka bude osadená v mesiaci marec 2019) a nákup kuchynskej linky do školskej kuchynky pre žiakov školy, za čo Vám srdečne ďakujú žiaci i zamestnanci školy a škôlky a veríme, že i v tomto roku nám prejavíte priazeň venovaním 2% zo zaplatenej dane.

Tlačivá obdržíte Vy alebo Vaše dieťa na riaditeľstve školy, od triedneho učiteľa alebo na www.zsradola.edu.sk.