Školský klub detí

Školský klub detí je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimovyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Režim školského klubu detí v školskom roku 2019/2020 je v čase od 11,20 do 17,00 hod.

Zloženie ŠKD:

I. oddelenie     25 detí  - Mária Dudková

II. oddelenie    25 detí  - Mgr. Tatiana Kekelyová

PrílohaVeľkosť
PDF icon Aktivity školského klubu detí4.85 MB