Školský klub detí - oznam

Do školského klubu detí sa prijímajú žiaci 1. - 4. ročníka. Zápisný lístok si dieťa zoberie od svojej triednej pani učiteľky v stredu 02. 09. 2020 a prinesie ho na druhý deň - vypísaný a podpísaný zákonným zástupcom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude prevádzka ŠKD od 03. 09. 2020 len pre žiakov 1. a 2. ročníka. Zápisný lístok musia však odovzdať aj žiaci 3. a 4. ročníka, inak po obnovení plnej prevádzky nebudú môcť ŠKD navštevovať.

V súvislosti s uplatňovaním sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení bude ŠKD v prevádzke vo štvrok 03. 09. 2020 a v piatok 04. 09. 2020 do 15,30 hod.

Zákonní zástupcovia nemôžu vojsť do budovy školy, preto budú žiaci odchádzať na základe dohody so zákonným zástupcom v pravidelných časových intervaloch:

I. oddelenie 1. A p. vychovávateľka Kekelyová 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:25 hod.

II. oddelenie 2. A p. vychovávateľka Dudková 11:40, 12:15, 13:15, 14:15, 15:30 hod.

O prevádzke ŠKD od pondelka 07. 09. 2020 Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie.