Bubnovačka

Pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. novembra - Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20. novembra - Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa, sa žiaci a učitelia našej základnej školy pripojili k 6. ročníku Bubnovačky

"Aby bolo deti lepšie počuť"

Spoločne bubnovali, čo im "ruky a nohy stačili" a ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!