Ponuka záujmových útvarov šk. r. 2020/2021

P. č.

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

1.

Mladý záchranár CO 5. - 9. r.

 p. uč. Berešíková

 2.

Svet čísel 5. - 9. r.

 p. uč. Palúchová

 3.

Putovanie jazykom 5. - 9. r.

 p. uč. Zipserová

 4.

Šikovné ruky 1. - 9. r.

 p. vych. Dudková

5.

Škola hrou 5. - 9. r.

p. uč. Dubačová

6.

Šikovný kuchárik 3. - 7. r.p. Andelová