Testovanie 9

Vážení rodičia,

dňa 03. 04. 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9-2019.

Náhradný termín testovania - 16. a 17. 04. 2019 v krajských mestách.

Informácie k testovaniu:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019

https://testovanie9.iedu.sk/

https://svs.edu.sk/testovanie9.aspx

testovanie9@nucem.sk

Koordinátor testovania: Ing. Jana Obernauerová

 

Časový harmonogram testovania:

7.30 - 7.45 - schádzanie žiakov. Začiatok administrácie testovania je o 800 hod. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

Matematika

8.00 – 8.10 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

8.10- 8.20 hod. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20– 9.50 hod. (90 minút) - administrácia testu

9.50 – 9.55 hod. (5 minút) – zbieranie testov, OH a pomocných papierov

9.55 – 10.15  hod. (20 minút) - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.15 – 10.25 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10.25 – 10.35 hod. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35– 11.45 hod. (70 minút) - administrácia testu

11.45 – 11.50 hod. (5 minút) – zozbieranie testov  a OH

Záver testovania

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, učebnice, výpisky, študijné materiály, zošity

 

Časový harmonogram testovania pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

7.30 - 7.45 - schádzanie žiakov. Začiatok administrácie testovania je o 800 hod. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

1. skupina obmedzenia

Matematika

8.00 – 8.10 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

8.10- 8.20 hod. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20– 10.05 hod. (105 minút) - administrácia testu

10.05 – 10.10 hod. (5 minút) – zbieranie testov, OH a pomocných papierov

10.10 – 10.30 hod. (20 minút) - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.30 – 10.40 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10.40 – 10.50 hod. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.50– 12.15 hod. (85 minút) - administrácia testu

12.15 – 12.20 hod. (5 minút) – zozbieranie testov  a OH

Záver testovania

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero, kompenzačné pomôcky - pomôcky, ktoré žiak bežne používa pri písaní písomných prác