Začiatok školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci, riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 oznamuje, že začiatok školského roka 2019/2020 sa začína slávnostným príhovorom v areáli základnej školy dňa 02. 09. 2019 (t. j. pondelok) o 800 hodine. Tešíme sa na Vás.

Školský klub detí a školská jedáleň začnú pracovať v utorok 03. 09. 2019.